بایگانی/آرشیو برچسب ها : 590

نشریه شماره 590

راهنمايمحاسبه باررسوبمعلق وبستررودخانه پیشگفتار بار رسوبی از جمله عوامل مهم تاثیرگذار در عملکرد هیدرولیکی و ساختار ریخت شناسی رودخانه ها تلقی می شود. به علاوه اقدامات مهندسی و بهر هبرداري از منابع آب رودخانه ها در گروي آگاهی از کمیت بار رسوبی آن می باشد. از این رو استفاده از روش هاي مناسب براي محاسبه رسوب از دیرباز مورد توجه متخصصین مسایل …

بیشتر بخوانید »