فارسی

معرفي بسته نرم افزاري مدل رياضي HEMAT

معرفي بسته نرم افزاري مدل رياضي HEMAT كميـتة فرعي  ،  تخصصي  پيشگيري از سيل و نوسانات آب دريا  و طغيان رودخانه   ـ   معاونت حفاظت و بهره برداري   سازمان  مديريت  منابع  آب  ايران   مقدمه:     مدلهاي رياضي جهت شبيه سازي وآناليز پارامترهاي مختلف جريان، در رودخانه ها وسواحل يكي از ابزارهاي بسيار مهم در مهندسي رودخانه مي باشند و داشتن …

بیشتر بخوانید »