بایگانی/آرشیو برچسب ها : 596

نشريه شماره 596

فهرست خدمات پايشكيفيت آبهاي سطحي(جاري) پيشگفتار مديريت تقاضا و تامين آب جهت مصارف مختلف با در نظر گرفتن محدوديت هاي كمي و كيفي، كنترل آلودگ ي هاي مصرف كنندگان آب در راستاي ارتقاي شاخص هاي كيفي منابع آب و حفظ محيط زيست از رويكردهاي مديريت منابع آب كشور محسوب مي گردد. در اين راستا شناسايي و پايش كيفيت منابع آب به منظور شناخت از …

بیشتر بخوانید »