بایگانی/آرشیو برچسب ها : طراحی

راهنماي طراحی، ساخت و بهره برداري سامانه هاي انحراف سیلاب

نشریهشماره527 در جهان امروز با توجه به پیشرفت فناوري، ارائه روش هاي مختلف در زمینه هاي تخصصی، تهیه ضوابط، معیارها و دستورالعمل هاي استاندارد بسیار اهمیت دارد. با عنایت به این امر، تهیه راهنماي طراحی سامانه هاي انحراف سیلاب که یکی از رو شهاي سازه اي شناخته شده در مبحث مهار و کنترل سیلاب می باشد و به نوعی ابعاد …

بیشتر بخوانید »

طراحی شبکه آب با کمک نرم افزار loop

خلاصه اي از مباني و نتايج پروژه آبرساني : 1) برآورد جمعيت شهر در پايان دوره طرح : – روش افزايش حسابي – رو ش افزايش لگاريتمي – رشد افزايش جمعيت با فضاي رشد جمعيت – روش هندسه – روش منطق يا رياضي – روش ترسيمي – روش تراكمي – روش آناليز تركيبي رشد جمعيت – روش متد منطقه بندي …

بیشتر بخوانید »