نشريه شماره 596

فهرست خدمات پايشكيفيت آبهاي سطحي(جاري)

پيشگفتار

مديريت تقاضا و تامين آب جهت مصارف مختلف با در نظر گرفتن محدوديت هاي كمي و كيفي، كنترل آلودگ ي هاي مصرف كنندگان آب در راستاي ارتقاي شاخص هاي كيفي منابع آب و حفظ محيط زيست از رويكردهاي مديريت منابع آب كشور محسوب مي گردد.

در اين راستا شناسايي و پايش كيفيت منابع آب به منظور شناخت از كيفيت آب متناسب با مصارف مختلف به عنوان يكي از گام هاي اصلي مديريت كيفيت منابع آب از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده، به طوري كه در تبصره 2 ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه با موضوعيت توسعه و تجهيز شبكه هاي آماربرداري از منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي و ايجاد و توسعه شبك ههاي انداز ه گيري منابع آلوده كننده آب و تقويت مباني مديريت كيفي آب تاكيد ويژه اي بر اين مهم شده است. از اين رو برنامه ريزي و عملياتي نمودن اين موضوع مستلزم نظام مند نمودن آن برطبق استانداردها و ضوابط مربوط به منظور پوشش نيازهاي اطلاعاتي بخش هاي مختلف مديريت آب، صرف بهينه هزينه هاي اجرايي برنامه هاي پايش كيفيت آب، جلوگيري از موازي كاري انجام برنامه هاي گوناگون پايش كيفيت آب و … مي باشد.

نشريه شماره 522 معاونت برنام ه ريزي و نظارت راهبردي «( دستورالعمل پايش كيفيت آب هاي سطحي (جاري » اجرايي نمودن رييس جمهور نياز به يك فهرست خدمات دارد كه در آن اهداف، دامنه، نيازها، منابع مالي و نيروي انساني و ساختار اقدامات مورد نياز فهرست خدمات پايش » براي مطالعات پايش كيفيت آب هاي سطحي جاري را بيان كند. متوليان و مجريان اين موضوع با استفاده از از خدماتي كه بايد توسط مشاوران يا پيمانكاران در اين خصوص به آنها ارائه شود آگاهي پيدا نموده و « كيفيت آب هاي سطحي جاري مبناي فعالي تهاي آنها جهت اجراي برنامه پايش قرار خواهد گرفت.

با توجه به اهميت مبحث فوق، امور آب وزارت نيرو در قالب طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور، تهيه نشريه را با هماهنگي امور نظام فني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي «( فهرست خدمات پايش كيفيت آب هاي سطحي (جاري » رييس جمهور در دستور كار قرار داد و پس از تهيه، آن را براي تاييد و ابلاغ به عوامل ذينفع نظام فني و اجرايي كشور به اين معاونت ارسال نمود كه پس از بررسي، براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آيي ننامه استانداردهاي اجرايي مصوب هيات محترم وزيران و 1385 هيات محترم وزيران) تصويب و ابلاغ گرديد. /4/ طبق نظام فني اجرايي كشور (مصوب شماره 42339 /ت 33497 ه – مورخ 20 بدين وسيله معاونت نظارت راهبردي از تلاش و جديت رييس امور نظام فني جناب آقاي مهندس غلامحسين حمزه مصطفوي و كارشناسان محترم امور نظام فني و نماينده مجري محترم طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو، جناب آقاي مهندس محمد ابراهيم نيا و متخصصان همكار در امر تهيه و نهايي نمودن اين نشريه، تشكر و قدرداني مي نمايد و از ايزد منان توفيق روزافزون هم هي اين بزرگواران را آرزومند مي باشد.

اميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص اين نشريه ما را در اصلاحات بعدي ياري فرمايند.

درباره‌ی علی خدایار

بخشی از رزومه شخصی:مدارک تحصیلی:«کاردان فنی عمران-آبشناسی»«کارشناس عمران - آب و فاضلاب»«کارشناس ارشد مهندسی عمران -مهندسی آب»پروژه های انجام شده: «طراحی تصفیه خانه آب برای شهرستان شوشتر» « طراحی تصفیه خانه فاضلاب برای شهرستان شوشتر»«روند یابی سیل در رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه گتوند – عرب اسد)»

همچنین ببینید

مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری

نشریه شماره 303 پیشگفتار استفاده از استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی در مراحل تهیه (مطالعات …

یک نظر

  1. دوست عزیز سلام من چندتا سوال داشتم درباره کتابخانه سایتتون اگر تونستید با من تماس بگیرید ممنون میشم ایمیل بنده هستش ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *