فارسی

راهنماي طراحی، ساخت و بهره برداري سامانه هاي انحراف سیلاب

نشریهشماره527 در جهان امروز با توجه به پیشرفت فناوري، ارائه روش هاي مختلف در زمینه هاي تخصصی، تهیه ضوابط، معیارها و دستورالعمل هاي استاندارد بسیار اهمیت دارد. با عنایت به این امر، تهیه راهنماي طراحی سامانه هاي انحراف سیلاب که یکی از رو شهاي سازه اي شناخته شده در مبحث مهار و کنترل سیلاب می باشد و به نوعی ابعاد …

بیشتر بخوانید »

سيماي طرح جامع مطالعات سيلخيزي حوزه هاي آبريز و ساماندهي رودخانه هاي استانهاي گلستان و خراسان

مقدمه در پي بارش هاي شديد روزهاي 21 و 22 مردادماه سال 1381 در ارتفاعات حوزه گرگانرود سيلاب شديدي در محدوده حوزه سد گلستان و عمدتاً رودخانه هاي اوغان، دوغ و گرگانرود به وقوع پيوست. مطابق آمار تهيه شده توسط سازمان ملل متحد در ميان بلاياي طبيعي، سيل و طوفان بيشترين تلفات و خسارات را به جوامع بشري وارد آورده‌اند، …

بیشتر بخوانید »

پيش بيني بارش و كاربرد آن در پيش بيني سيل

تعريف سيل: سيل رويدادي ناگهاني است كه منشأ آن بارندگي بيش از حد، شكسته شدن ديوارة  سد، خرابي سيل برگردان در طي چند ساعت مي باشد.(1) سيل جريان آب بيش از حد طبيعي است “ چنين حالتي در صورتي كه جان انسانها و زندگي بشر را به خطر بياندازد بلا به شمار مي رود. از نظر هيدرولوژها اندازة سيل به …

بیشتر بخوانید »

بررسي وضعيت سيل كشور مشكلات و راهكارها

مقدمه      مطابق آمار تهيه شده توسط سازمان ملل متحد در ميان بلاياي طبيعي، سيل و طوفان بيشترين تلفات و خسارات را به جوامع بشري وارد آورده‌اند، بگونه‌اي كه تنها در يك دهه ميزان خسارات ناشي از سيل و طوفان بالغ بر 21 ميليارد دلار در مقابل 18 ميليارد دلار خسارات ناشي از زلزله بوده است. اين امر در كشور …

بیشتر بخوانید »