فارسی

آشنايي با GIS

آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي كليات:                                                        پيشرفت تكنيكهاي سنجش از دور ازيك طرف واستفاده از دستگاههاي اندازه گيري در زمينه هاي مختلف كميت و كيفيت آب از طرف ديگر، امكان دسترسي به حجم عظيمي از داده ها را در زمينه هاي  مختلف مهندسي  آب در مناطق مختلف جهان مهيا كرده است. در مسائل كنترل ، ذخيره سازي و …

بیشتر بخوانید »

بررسي وضعيت سيل كشور مشكلات و راهكارها

مقدمه      مطابق آمار تهيه شده توسط سازمان ملل متحد در ميان بلاياي طبيعي، سيل و طوفان بيشترين تلفات و خسارات را به جوامع بشري وارد آورده‌اند، بگونه‌اي كه تنها در يك دهه ميزان خسارات ناشي از سيل و طوفان بالغ بر 21 ميليارد دلار در مقابل 18 ميليارد دلار خسارات ناشي از زلزله بوده است. اين امر در كشور …

بیشتر بخوانید »

معرفي بسته نرم افزاري مدل رياضي HEMAT

معرفي بسته نرم افزاري مدل رياضي HEMAT كميـتة فرعي  ،  تخصصي  پيشگيري از سيل و نوسانات آب دريا  و طغيان رودخانه   ـ   معاونت حفاظت و بهره برداري   سازمان  مديريت  منابع  آب  ايران   مقدمه:     مدلهاي رياضي جهت شبيه سازي وآناليز پارامترهاي مختلف جريان، در رودخانه ها وسواحل يكي از ابزارهاي بسيار مهم در مهندسي رودخانه مي باشند و داشتن …

بیشتر بخوانید »