علی خدایار

بخشی از رزومه شخصی:مدارک تحصیلی:«کاردان فنی عمران-آبشناسی»«کارشناس عمران - آب و فاضلاب»«کارشناس ارشد مهندسی عمران -مهندسی آب»پروژه های انجام شده: «طراحی تصفیه خانه آب برای شهرستان شوشتر» « طراحی تصفیه خانه فاضلاب برای شهرستان شوشتر»«روند یابی سیل در رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه گتوند – عرب اسد)»

راهنماي بهره برداري و نگهداري واحدهاي تصفيه خانه آب

بسمه تعالي پيشگفتار استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در مراحل تهيه (مطالعات امكان سنجي)، مطالعه و طراحي، اجرا، بهره برداري و نگهداري طرحهاي عمراني به لحاظ توجيه فني و اقتصادي طرحها، كيفيت طراحي و اجرا (عمر مفيد) و هزينه هاي نگهداري و بهره برداري از اهميت ويژه اي برخوردار م يباشد. 1375 هيأت محترم وزيران) /3/ نظام جديد فني …

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداري تجهيزات اندازه گيري حجم آب مصرفي (كنتور) بر روي شبكه ي آب شرب

بسمه تعالي پيشگفتار امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از به كارگيري مناسب و مستمر آنها در پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آنها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است . نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع فني – تخصصي …

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیکی خاک به روش های مخطلف

مقدمه هدايت هيدروليك افقي 1 ، يكي از مهم ترين مشخصه هاي هيدروديناميك ي خاك است كه در محاسبه فاصله هاي زهكشي زيرزميني مورد نياز بوده و در مطالعات زهكشي مورد توجه قرار مي گيرد. روش هاي متعددي براي اندازه گيري صحرايي هدايت هيدروليك اشباع خاك وجود دارد كه اساس كليه آنها بر اندازه گيري سرعت جريان افقي آب در …

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل ارزيابي فعاليتهاي مطالعات پايه منابع آب شركتهاي آب منطقه‌اي

وزارت نيرو شركت مديريت منابع آب ايران دستورالعمل ارزيابي فعاليتهاي مطالعات پايه منابع آب شركتهاي آب منطقه‌اي شاخص 1                                                                                                 مطالعات آب سطحي   مقدمات انجام كار ارزيابي فعاليتهاي مطالعات آبهاي سطحي   –       گراف كليه ليمينگرافهاي نصب شده در ايستگاهها در طول سال آبي به طور كامل بررسي و بازنگري شده و با بررسي سيلهاي ثبت شده و تعداد …

بیشتر بخوانید »

نشريه شماره 596

فهرست خدمات پايشكيفيت آبهاي سطحي(جاري) پيشگفتار مديريت تقاضا و تامين آب جهت مصارف مختلف با در نظر گرفتن محدوديت هاي كمي و كيفي، كنترل آلودگ ي هاي مصرف كنندگان آب در راستاي ارتقاي شاخص هاي كيفي منابع آب و حفظ محيط زيست از رويكردهاي مديريت منابع آب كشور محسوب مي گردد. در اين راستا شناسايي و پايش كيفيت منابع آب به منظور شناخت از …

بیشتر بخوانید »

نشریه شماره 590

راهنمايمحاسبه باررسوبمعلق وبستررودخانه پیشگفتار بار رسوبی از جمله عوامل مهم تاثیرگذار در عملکرد هیدرولیکی و ساختار ریخت شناسی رودخانه ها تلقی می شود. به علاوه اقدامات مهندسی و بهر هبرداري از منابع آب رودخانه ها در گروي آگاهی از کمیت بار رسوبی آن می باشد. از این رو استفاده از روش هاي مناسب براي محاسبه رسوب از دیرباز مورد توجه متخصصین مسایل …

بیشتر بخوانید »

راهنماي طراحی، ساخت و بهره برداري سامانه هاي انحراف سیلاب

نشریهشماره527 در جهان امروز با توجه به پیشرفت فناوري، ارائه روش هاي مختلف در زمینه هاي تخصصی، تهیه ضوابط، معیارها و دستورالعمل هاي استاندارد بسیار اهمیت دارد. با عنایت به این امر، تهیه راهنماي طراحی سامانه هاي انحراف سیلاب که یکی از رو شهاي سازه اي شناخته شده در مبحث مهار و کنترل سیلاب می باشد و به نوعی ابعاد …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری

نشریه شماره 303 پیشگفتار استفاده از استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی)، مطالعه و طراحی (توجیه فنی و اقتصادی)، کیفیت اجرا و نحوه نگهداری و بهره برداری (عمر مفید) طرح های عمرانی از اولویت و اهمیت ویژه برخوردار است. وجود استانداردها، ضوابط، مشخصات فنی و آیی ننامه های ملی در هر کشور، نشانه رشد و …

بیشتر بخوانید »

ارسال مطالب توسط اعضا

جهت بالا بردن توان سایت از این پس کلیه دوستانمیتوانند با استفاده از لینک بالای سایت( ارسال مطالب توسط اعضا) نسبت به ارسال مطالب خود برای سایت اقدام کنند با تشکر از کلیه عزیزانی که در این راه مارا یاری می نمایند

بیشتر بخوانید »

شروع به کار کتابخانه سیات

با سلام خدمت کلیه دوستان عزیز مفتخرم که اعلام کنم کتابخانه سایت راه اندازی شده و مشغول به کار می باشد و هر 2 تا 3 روز یک کتاب یا نشریه کاربردی در آن قرار خواهد گرفت توجه داشته باشید که جهت استفاده از کتابخانه سایت باید در کتابخانه عضو شوید در اینجا نیز  از کلیه عزیزانی که توانایی همکاری …

بیشتر بخوانید »