راهنماي بهره برداري و نگهداري واحدهاي تصفيه خانه آب

بسمه تعالي

پيشگفتار

استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در مراحل تهيه (مطالعات امكان سنجي)، مطالعه و طراحي، اجرا،

بهره برداري و نگهداري طرحهاي عمراني به لحاظ توجيه فني و اقتصادي طرحها، كيفيت طراحي و اجرا (عمر

مفيد) و هزينه هاي نگهداري و بهره برداري از اهميت ويژه اي برخوردار م يباشد.

1375 هيأت محترم وزيران) /3/ نظام جديد فني و اجرائي طرحهاي عمراني كشور (مصوب جلسه مورخ 23

بكارگيري از معيارها، استانداردها و ضوابط فني در مراحل تهيه و اجراي طرح و نيز توجه لازم به هزينه هاي

نگهداري و بهره برداري در قيمت تمام شده طرحها را مورد تأكيد جدي قرار داده است.

با توجه به مراقبت فوق و شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران امور آب وزارت نيرو (طرح تهيه

استانداردهاي مهندسي آب كشور) با همكاري معاونت امور فني سازمان برنامه و بودجه (دفتر امور فني و تدوين

معيارها) براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه اقدام به تهيه استانداردهاي مهندسي آب نموده است.

استانداردهاي مهندسي آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين شده است:

استفاده از تخصصها و تجربه هاي كارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي.

استفاده از منابع و ماخذ معتبر و استانداردهاي بين المللي

بهره گيري از تجارب دستگاههاي اجرايي، سازمانها و نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه، طراحي و

ساخت.

ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره برداري ارزشيابي طرحها.

پرهيز از دوباره كاريها و اتلاف منابع مالي و غير مالي كشور.

توجه به اصول و موازين مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ساير مؤسسات معتبر تهيه

كنندة استاندارد.

ضمن تشكر از اساتيد محترم دانشگاه صنعتي اصفهان، آقايان دكتر امير تائبي هرندي معاون پژوهشي دانشكده

عمران، مهندس سيد حسين مرتضوي ليسانس مهندسي مكانيك، دكتر محمد رضا حقيق يپوده دكتراي مهندسي

محيط زيست، دكتر بيژن بينا دكتراي مهندسي بهداشت محيط، براي بررسي و اظهار نظر در مورد اين استاندارد،

اميد است مجريان و دست اندركاران بخش آب، با به كارگيري استاندارهاي ياد شده، براي پيشرفت و خودكفايي

اين بخش از فعاليتهاي كشور تلاش نموده و صاحبنظران و متخصصان نيز با اظهار نظرهاي سازنده، در تكامل اين

استاندارها مشاركت كنند.            

دفتر امور فني و تدوين معيارها

تابستان 1377

درباره‌ی علی خدایار

بخشی از رزومه شخصی:مدارک تحصیلی:«کاردان فنی عمران-آبشناسی»«کارشناس عمران - آب و فاضلاب»«کارشناس ارشد مهندسی عمران -مهندسی آب»پروژه های انجام شده: «طراحی تصفیه خانه آب برای شهرستان شوشتر» « طراحی تصفیه خانه فاضلاب برای شهرستان شوشتر»«روند یابی سیل در رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه گتوند – عرب اسد)»

همچنین ببینید

آشنايي با GIS

آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي كليات:                                                        پيشرفت تكنيكهاي سنجش از دور ازيك طرف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *