دستورالعمل ارزيابي فعاليتهاي مطالعات پايه منابع آب شركتهاي آب منطقه‌اي

وزارت نيرو

شركت مديريت منابع آب ايران

دستورالعمل ارزيابي فعاليتهاي

مطالعات پايه منابع آب شركتهاي آب منطقه‌اي

شاخص 1

                                                                                              

 مطالعات آب سطحي

 

مقدمات انجام كار ارزيابي فعاليتهاي مطالعات آبهاي سطحي

 

–       گراف كليه ليمينگرافهاي نصب شده در ايستگاهها در طول سال آبي به طور كامل بررسي و بازنگري شده و با بررسي سيلهاي ثبت شده و تعداد روزهاي سيلابي و حداكثر اشل ثبت شده، مشاهدات استخراج و در فرم شماره يك درج مي‌گردد و سپس فرم شماره2 وضعيت عملكرد دستگاههاي ثبات براي هر يك از آنها تكميل مي‌شود.

–       برگهاي قرائت اشل سيل متصدي بررسي و با گراف ثبت شده به وسيله ليمينگراف مقايسه و تعداد روزهاي سيلابي خوانده شده توسط متصدي استخراج و در جدول مربوطه يادداشت مي‌گردد. (فرم شماره يك)

–       حداكثر دبي لحظه‌اي، حداقل، حداكثر و متوسط دبي سالانه در طول سال آبي از پرونده هيدرومتري استخراج و در فرم شماره 3 وارد مي‌گردد.

درباره‌ی علی خدایار

بخشی از رزومه شخصی:مدارک تحصیلی:«کاردان فنی عمران-آبشناسی»«کارشناس عمران - آب و فاضلاب»«کارشناس ارشد مهندسی عمران -مهندسی آب»پروژه های انجام شده: «طراحی تصفیه خانه آب برای شهرستان شوشتر» « طراحی تصفیه خانه فاضلاب برای شهرستان شوشتر»«روند یابی سیل در رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه گتوند – عرب اسد)»

همچنین ببینید

راهنماي طراحی، ساخت و بهره برداري سامانه هاي انحراف سیلاب

نشریهشماره527 در جهان امروز با توجه به پیشرفت فناوري، ارائه روش هاي مختلف در زمینه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *